Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAkceleracja polskich firm w Dolinie Krzemowej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: WPHI Washington | 2015-11-18 17:31:24
dolina krzemowa, innowacje, polskie start-upy

Akceleracja polskich firm w Dolinie Krzemowej

O akceleracji polskich firm w Dolinie Krzemowej oraz szansach, jakie ze sobą niesie na portalu "Współpraca Międzynarodowa" opowiada Kierownik WPHI w Waszyngtonie, Radca - Minister Paweł Pietrasieński.

Stany Zjednoczone są najważniejszym pozaeuropejskim rynkiem zbytu polskich produktów. W 2014 roku polski eksport do USA osiągnął wartość 5,17 mld USD (dane za US Census Bureau), co jest najwyższym wynikiem w historii polsko-amerykańskiej wymiany handlowej.

Co ciekawe – wartość amerykańskiego eksportu do Polski wyniosła 3,65 mld USD. Przełożyło się to na największy z dotychczasowych pozytywny bilans handlowy Polski z USA. Nie wszyscy wiedzą, iż polskie firmy sprzedają w USA wartościowo więcej towarów niż amerykańskie firmy w Polsce. W polskim eksporcie do USA dominują produkty z tzw. sektorów wysokich technologii: przede wszystkim przemysłu lotniczego oraz szeroko rozumianej branży elektronicznej, w tym IT/ ICT. W związku z tym zasadne jest stopniowe wzmacnianie polskiej dyplomacji gospodarczej na terenie USA oraz zapewnienie skoordynowanych, uzupełniających się działań na rzecz polskich przedsiębiorstw, w tym start-upów, wchodzących nie tylko na najbardziej konkurencyjny rynek świata, ale także uważany za najbardziej innowacyjny. Globalnym ośrodkiem tej innowacyjności jest Dolina Krzemowa.

Finansowanie start-upów

Na stosunkowo niewielkim terenie Doliny Krzemowej, pomiędzy aglomeracją San Francisco a miastem San Jose w działalność wspierającą spółki technologiczne angażowana jest niemal połowa wszystkich środków inwestowanych przez fundusze typu venture (Venture Capital – VC) na całym obszarze Stanów Zjednoczonych. Dynamicznie rośnie również znaczenie innych metod finansowania działalności start-upów. Na przykład anioły biznesu – czyli indywidualni inwestorzy angażujący niższe od VC środki finansowe we wcześniejszych, bardziej ryzykownych, fazach rozwoju przedsiębiorstw – finansują kilkanaście razy więcej firm niż inwestorzy typu venture. Coraz bardziej popularnym w Dolinie Krzemowej sposobem finansowania start-upów staje się tzw. crowdfunding, umożliwiający przedsiębiorcom pozyskiwanie niewielkich funduszy od znaczącej liczby indywidualnych inwestorów, w zamian za określoną wartość dodaną, którą mogą być produkty bądź usługi świadczone przez wspieraną w ten sposób firmę.

Pomimo, że na portalu Kickstarter mogą startować jedynie przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, to odpowiednio przygotowane polskie projekty też mają tutaj swoje rynkowe szanse. Największy polski sukces na KickStarterze to produkt firmy Intelclinic – NeuroOn. NeuroOn to pierwsza maska dla usprawnienia snu. Umożliwia ona przejście ze snu monofazowego w polifazowy (szybciej regenerujący organizm). Firma jako cel zbiórki kapitału założyła zebranie 100 tysięcy dolarów w 4 tygodnie. Ostatecznie udało się zebrać im sumę czterokrotnie większą. Równie ważnym elementem finansowania poza portalami crowdfundingowymi są fundusze wysokiego ryzyka – VCs. Polski startup Brainly z Krakowa niedawno zebrał $9M finansowania venture na rundę A od funduszy Catalyst Partners, przy udziale wielu innych inwestorów, w tym Point Nine, Learn Capital oraz Runa Capital. Główny inwestor to General Catalyst, fundusz z Palo Alto, który inwestuje głównie w Stanach Zjednoczonych. W swoim portfolio posiada takie znane start-upy jak Airbnb, Warby Parker czy Snapchat. Wszystkie trzy dzisiaj są wyceniane na ponad miliard dolarów.

Elementem podnoszącym atrakcyjność innowacyjnego ekosystemu Doliny Krzemowej jest coraz większa aktywność ulokowanych tam korporacji, takich jak Cisco, Google, Hewlett-Packard, Oracle, Amazon czy Apple, które inwestują lub przejmują technologiczne start-upów, zarówno lokalne, jak i zagraniczne. Zjawisko to tworzy wyjątkowe szanse rynkowe dla polskich przedsiębiorstw, takich jak specjalizująca się w technologii text-to-speech gdańska IVONA software, w którą zainwestował Amazon.com. Nie należy zapominać, iż innowacyjny ekosystem Doliny Krzemowej oparty jest również na unikalnej w skali światowej infrastrukturze organizacji wsparcia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji specjalizujących się w usługach inkubacyjno-akceleracyjnych, takich jak Y-Combinator, Plug&Play czy US Market Access Center. Poza światowymi liderami technologicznymi, w Dolinie Krzemowej swoje siedziby mają renomowane wyższe uczelnie, m.in. Stanford, University of California-Berkeley, University of San Francisco, San Francisco State University, San Jose State University, University of California-Santa Cruz, czy Santa Clara University. Rezultatem wysokiej intensywności kontaktów pomiędzy wyższymi uczelniami oraz przedstawicielami technologicznych start-upów jest unikalny w skali światowej system oparty na ścisłej współpracy środowisk akademickich i biznesowych, co procentuje w postaci wielu zakończonych sukcesem projektów wysokiego ryzyka, zrealizowanych wspólnie przez przedsiębiorców, studentów oraz członków kadry naukowej instytucji szkolnictwa wyższego.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia reprezentacji Polski na terenie Doliny Krzemowej, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie przygotowały w 2012 roku dokument kierunkowy p.n. Inicjatywa Ministerstwa Gospodarki w Dolinie Krzemowej, a następnie w styczniu 2013 r. uruchomiły w San Jose (obecnie w San Francisco) działalność polskiego biura akceleracyjnego (Silicon Valley Acceleration Center), umożliwiając polskim firmom zdobycie wiedzy oraz partnerów biznesowych w priorytetowych obszarach dla rozwoju polskiej gospodarki, wychodząc naprzeciw rosnącej globalnej konkurencji oraz trendom światowym.

W celu zapewnienia możliwości internacjonalizacji polskich młodych przedsiębiorstw, transferu wiedzy w obszarze trendów technologicznych z Doliny Krzemowej oraz pozyskania zagranicznego kapitału na polskim rynku, Ministerstwo Gospodarki we współpracy z WPHI w Waszyngtonie oraz jego zamiejscowym biurem akceleracyjnym, podjęły szereg nowych inicjatyw. Oferta biura akceleracyjnego MG/WPHI skierowana jest do polskich firm, których plany biznesowe zakładają wysoki potencjał wzrostu oraz ekspansję na rynek globalny, poprzez integrację z ekosystemem Doliny Krzemowej. Przede wszystkim działania wspierające koncentrują się na następujących branżach: IT/ICT (hardware, software), clean-tech, bio-tech, urządzenia medyczne. Celem pilotażowego programu WPHI pod nazwą 10 Dni na START jest zapewnienie polskim firmom możliwości poznania najnowszych trendów, nawiązania kontaktów z kluczowymi ekspertami z branży, instytucjami otoczenia biznesu, a także start-upami z innych krajów. Działania te mają umożliwić firmom samodzielne poruszanie się po ekosystemie innowacji Doliny Krzemowej, w tym przede wszystkim nawiązanie trwałych relacji z amerykańskimi partnerami, pozwalających na kontynuowanie współpracy po zakończeniu programu. Korzyści z udziału w programie to przede wszystkim: poznanie specyfiki ekosystemu innowacji Doliny Krzemowej, w szczególności kultury biznesowej oraz zasad współpracy; weryfikacja pomysłu oraz modelu biznesowego; przygotowanie do tzw. pitching session przed potencjalnymi inwestorami; poznanie najnowszych trendów technologicznych oraz nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.

InSight 2030

Strategicznym programem Ministerstwa Gospodarki jest projekt Foresight technologiczny przemysłu w Polsce InSight 2030. Celem badania była weryfikacja potencjału rozwojowego wskazanych sektorów i obszarów przemysłowych, jak również identyfikacja kluczowych i niszowych technologii przyszłości. Projekt InSight2030 jest pierwszym horyzontalnym programem foresightowym, obejmującym swoim zasięgiem wszystkie sektory przemysłowe oraz energetykę, przemysł wydobywczy i usługi związane z przemysłem. Jego rezultaty będą miały wpływ na kierunki wspierania przez państwo sektora nowoczesnych technologii, w szczególności w ramach programów realizowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem uruchomienia programu „InSight into Silicon Valley” jest umożliwienie rozwoju technologii zidentyfi kowanych w projekcie InSight2030, stanowiących o potencjale rozwojowym polskiego przemysłu, przy wykorzystaniu zasobów biura akceleracyjnego WPHI Ambasady RP w Waszyngtonie. Utworzenie biura akceleracyjnego Ministerstwa Gospodarki w Dolinie Krzemowej ułatwiło przedsiębiorcom dostęp do ekspertów, ośrodków naukowobadawczych oraz jednostek otoczenia biznesu, działających w obszarach projektu InSight2030. Pierwszym etapem działań jest projekt pilotażowy Tech-Match Poland. Projekt skierowany jest do polskich firm (start-upów, mikro, małych i średnich firm, a także dużych przedsiębiorstw), które mają gotowe rozwiązania technologiczne w fazie komercyjnej. Muszą się one jednak wpisywać w wyniki projektu InSight2030, czyli podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz zapotrzebowanie technologiczne korporacji z Doliny Krzemowej. Przewiduje się kontynuację działań w kolejnych latach, w celu dalszego zdobywania knowhow w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii.

Polski Most Krzemowy

Systemowy projekt Polski Most Krzemowy zakłada zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez akcelerację wyselekcjonowanych firm technologicznych, przy wykorzystaniu ekosystemu amerykańskiej Doliny Krzemowej. Grupą docelową projektu są firmy mikro, małe i średnie, działające w branżach: IT/ICT, nanotechnologii, biotechnologii, nowoczesnych technologii środowiskowych (clean-tech), inteligentnych sieci energetycznych (smart grid), astronautyki i technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa oraz produkcji sprzętu medycznego i farmaceutyków.

Program skierowany jest do firm mających już doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych, o dużym potencjale do szybkiego wzrostu. Projekt ten jest programem rządowym, finansowym ze środków europejskich i realizowany przez polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Waszyngtonie i biurem akceleracyjnym w San Francisco. Projekt ma charakter pilotażowy, a doświadczenia zdobyte w trakcie jego wdrażania mają zostać wykorzystane do rozszerzenia programu, w ramach przygotowywanego projektu Polskie Mosty Technologiczne, na kolejne, wiodące w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii ośrodki w USA, jak również na inne kraje. Program składa się z trzech etapów. W trakcie pierwszych dwóch, które odbywają się w Polsce, firmy mają możliwość udziału w szkoleniach i obozach przygotowawczych m.in. z udziałem ekspertów z Doliny Krzemowej. Ostatnia, III faza projektu, odbywa się już na terenie Doliny Krzemowej, gdzie wybrani beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na wdrożenie opracowanej strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych, przeznaczone na zakup usług i mentorskich i eksperckich z zakresu marketingu, prawa, księgowości, finansów, walidacji produktu, ochrony własności przemysłowej, przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów, poszukiwania partnerów gospodarczych, itp.

Opierając się na wielofazowym procesie szkoleniowo-selekcyjnym firm w Polsce, a następnie promocji najlepszych modeli biznesowych w polskim biurze akceleracyjnym w Dolinie Krzemowej, zakłada się, iż ostatecznie ok. 35-ciu starannie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw weźmie udział w intensywnym programie szkoleniowo-akceleracyjnym, organizowanym na terenie Doliny Krzemowej i San Francisco Bay Area. Do tej pory 24 firmy zakwalifikowały się do udziału w III etapie projektu, cześć z nich już zrealizowało swój program, natomiast kolejne kilkanaście zostanie wyselekcjonowanych w ramach drugiego naboru, który obecnie dobiega końca. Wszystkie firmy, zarówno z pierwszej, jak i drugiej edycji, zakończą swój program akceleracyjny do końca września 2015 roku.

Podsumowując – funkcjonujące w San Francisco biuro akceleracyjne MG/WPHI stanowi znakomity punkt startowy zarówno dla firm indywidualnie odwiedzających Zachodnie Wybrzeże USA, jak również tych biorących udział w zorganizowanych programach, czy oferowanych wydarzeniach promocyjnych. Polskie firmy technologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem amerykańskich inwestorów, zarówno w Dolinie Krzemowej, jak również w innych ośrodkach innowacji w USA. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy polskie start-upy zdobyły prestiżowe nagrody podczas najważniejszych konferencji technologicznych, w tym: Tech Crunch Disrupt czy Launch Festival w San Francisco, a także uzyskały finansowanie od inwestorów z USA i Europy.

Polskich firm w Dolinie Krzemowej jest coraz więcej – od rozwiązań softwarowych wspomagających procesy projektowania (UXPiN), przez nadajniki typu „beacon” (Estimote, Kontakt.io), po firmy Internetu Rzeczy/Internet of Things (Seed Labs). To jedynie przykłady innowacyjnych przedsiębiorstw, które pozyskały znaczne sumy finansowania venture, otworzyły biura w Dolinie Krzemowej i kontynuują ekspansję na terenie USA. Zwraca przy tym uwagę wyraźny wzrost aktywności polskiego biznesu w Dolinie Krzemowej: obserwujemy rosnące zainteresowanie polskich firm, w szczególności reprezentujących sektor IT/ICT i IoT/IoE rozszerzeniem działalności w regionie Zatoki San Francisco (obecnie mamy 16 polskich firm zarejestrowanych w tym regionie – 6 więcej niż w roku poprzednim). Ponadto, spośród zidentyfikowanych przez WPHI polskich firm aktywnych w budowania swojej obecności w USA (ponad 50 realizowanych projektów), więcej niż 30% reprezentuje właśnie szeroko rozumiany sektor programistyczno-elektroniczny.

Źródło: http://www.handelmiedzynarodowy.info/handel-miedzynarodowy/akceleracja-polskich-firm-w-dolinie-krzemowej

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert