Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuStopień regulacji rynku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-14 12:34:52
usa, stany zjednoczone, rynek, gospodarka

Formalno-prawne zagadnienia dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców w USA

Wizy i pozwolenia na pracę

Podstawowym utrudnieniem w prowadzeniu przez polskich przedsiębiorców działalności gospodarczej w USA są amerykańskie przepisy wizowe. Polscy obywatele nie są objęci amerykańskimi przepisami dotyczącymi podróży bezwizowej. Aby udać się do USA w jakimkolwiek celu, polski przedsiębiorca musi otrzymać wizę amerykańską. Aby Polak mógł legalnie pracować w USA, pracodawca będzie musiał uzyskać dla niego wizę z pozwoleniem na pracę. W większości przypadków będzie to wiza typu H lub L. W przypadku dużych inwestycji, możliwa jest również wiza typu E. Zależnie od wizy, może być również wymagane uzyskanie pozwolenia na pracę.

Ponieważ prawo imigracyjne ogranicza Polakom możliwość pracy w USA, w praktyce zmniejsza ono atrakcyjność tych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, które opierają się na pracy właścicieli (czyli działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji, oraz spółek osobowych) i sprzyja tworzeniu spółek kapitałowych, w których można zatrudnić Amerykanów. Jednak nawet w przypadku spółek kapitałowych, firma będzie musiała uzyskać wizę dla kadry zarządzającej. Zwykle występuje się o wizę typu L lub H.

 

Ograniczenia inwestycji w USA dla obcokrajowców

USA są nastawione na przyjmowanie inwestycji zagranicznych i w zasadzie, poza kilkoma sektorami (np. linie lotnicze), ich nie ograniczają. Przed nabyciem firmy amerykańskiej prowadzącej działalność w sektorach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo narodowe (np. obronność, technologie, energia, czy infrastruktura), nabywca powinien uzyskać zgodę federalnego międzyresortowego komitetu ds. inwestycji zagranicznych w USA (Committee on Foreign Investment in the United States) tzw. CFIUS. Ponadto, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy federalnej regulującej pobieranie danych dotyczących inwestycji zagranicznych w USA i handlu usługami, firmy zagraniczne inwestujące w USA duże kwoty [1], ich spółki-córki, oraz czasami, pośrednicy amerykańscy, zobowiązani są do składania w Departamencie Handlu rozmaitych raportów [2] dotyczących inwestycji oraz transakcji między zagraniczną spółką-matką, a amerykańską spółką-córką.

Poza ograniczeniami inwestycji w niektórych sektorach, oraz konieczności zgłoszenia uzyskania zgody przez CFIUS na nabycie niektórych, wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego firm amerykańskich, głównym ograniczeniem w prowadzeniu działalności w USA przez obcokrajowców jest ograniczenie formy prawnej spółki akcyjnej typu S (S Corporation)jedynie dla osób fizycznych mających prawo do stałego pobytu w USA (czyli praktycznie tylko dla Polaków z podwójnym obywatelstwem, lub mających tzw. „zieloną kartę”). Firmy polskie, jak i obywatele polscy bez tego statusu w świetle prawa amerykańskiego, nie mogą założyć S Corporation.

Ponadto, przepisy stanowe bądź lokalne mogą przewidywać jakieś inne ograniczenia w stosunku do obcokrajowców. W związku z tym, że Polska jak i Unia Europejska są związane z USA szeregiem umów międzynarodowych dotyczących ochrony inwestycji, a także prowadzone są obecnie rozmowy w sprawie zniesienia barier w handlu dwustronnym, organy państwowe, jak i europejskie mogą zainterweniować u władz amerykańskich. Sugerowany jest kontakt z Ministerstwem Gospodarki w celu ograniczenia tego typu przeszkód.

 

Przepisy podatkowe

Kolejnym istotnym zagadnieniem są przepisy podatkowe. Polscy przedsiębiorcy muszą uwzględnić nie tylko regulacje amerykańskiego prawa podatkowego, którym podlegać będzie prowadzona w USA działalność, ale również wziąć pod uwagę jaki będzie miała prowadzona w USA działalność gospodarcza wpływ na ich opodatkowanie w Polsce. Koniecznym jest więc szczegółowe zapoznanie się z Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, która reguluje podatki od dochodu z działalności gospodarczej, w tym z zakładu czy nieruchomości znajdujących się w USA, dywidendy wypłacane przez spółkę córkę w USA, odsetki, należności licencyjne, zyski kapitałowe, dochód z wykonywania wolnego zawodu czy pracy najemnej w USA i inne. Bliskie zapoznanie się z tymi przepisami pozwoli przedsiębiorcy polskiemu tak zaplanować działalność, aby z jednej strony zminimalizować obciążenie podatkowe w Polsce oraz USA, a z drugiej uzyskać w miarę możliwości pewność swojej sytuacji od strony prawa podatkowego obu państw.

 

Ograniczenia w handlu między USA a krajami trzecimi

Polscy przedsiębiorcy powinni również pamiętać, iż ich firma w USA będzie podmiotem prawa amerykańskiego i będzie podlegać prawu USA. Ponieważ niektóre przepisy prawa amerykańskiego mają zastosowanie eksterytorialne, może pojawić się konflikt między ustawodawstwem amerykańskim i polskim. Ma to szczególnie miejsce w przypadku prawa dotyczącego kontroli eksportu lub sankcji. W niektórych przypadkach, władze amerykańskie mogą wymagać od polskiej spółki-matki, aby zaniechała kontaktów handlowych z niektórymi państwami, na które USA nałożyło sankcje, tylko dlatego, iż firma ta ma spółkę-córkę w USA. Jest to szczególnie istotne dla firm polskich prowadzących działalność handlową na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej.

Również zagraniczne spółki-córki utworzone przez amerykańską spółkę-córkę polskiej spółki mogą podlegać prawu amerykańskiemu w niektórych kwestiach. Ponadto należy pamiętać, że transfer technologii między polską spółką matką, a amerykańską spółką-córką może wymagać uzyskania pozwolenia na eksport, zarówno w Polsce jak i w USA.

 

Inne regulacje rynku

Podmioty gospodarcze działające na terytorium USA muszą spełniać szereg wymagań federalnych i stanowych regulujących standardy bezpieczeństwa, ochrony środowiska, prawa pracy, prawa antymonopolowego i praw konsumenta. Uwarunkowania te nakładane są przez organizacje rządowe, takie jak: Food and Drug Administration (ds. żywności i leków), The Consumer Product Safety Commission (ds. bezpieczeństwa produktów), The US Department of Agriculture (ds. rolnictwa) The Environmental Protection Agency (ds. ochrony środowiska) czy The Federal Trade Commission (ds. handlu). Poniżej znajdą Państwo krótką charakterystykę każdej z powyższych organizacji rządowych:

The Food and Drug Administration (FDA, www.fda.gov) – agencja rządowa będąca częścią Department of Health and Human Services (Ministerstwa Zdrowia i Świadczeń Społecznych). Ministerstwo to stoi na straży przestrzegania prawa stworzonego do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa amerykańskich konsumentów – reguluje kwestie dotyczące żywności, kosmetyków, farmaceutyków, urządzeń medycznych a także urządzeń elektronicznych emitujących promieniowanie. Standardy określane przez FDA dotyczą zarówno dóbr wyprodukowanych w USA, jak i importowanych. Urząd ten posiada szerokie prawa do monitorowania, badania i powstrzymania importu podejrzanej żywności i leków.

The Consumer Product Safety Commission (CPSC, www.cpsc.gov) – agencja rządowa której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów konsumenckich na terytorium USA. Organizacja ta nakłada na importera obowiązek zapewnienia powyższego bezpieczeństwa, ponieważ to od niego zależy wybór towarów importowanych do USA. CPSC posiada uprawnienia do testowania towarów w każdym momencie przepływu przez kanał dystrybucji, może też skierować wniosek do CBP (Customs and Border Protection) o zablokowanie dostępu do amerykańskiego rynku towarom, które nie spełniają federalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

The US Department of Agriculture (USDA, www.usda.gov) – reguluje wymagania i właściwości w zakresie mięs, produktów mlecznych, drobiu i produktów wytwarzanych z jaj, importowanych do USA. Produkty te muszą być wytworzone na farmach spełniających wymagania do produkowania płodów rolnych mogących być eksportowanych do USA. Towarom eksportowanym do USA musi towarzyszyć szczegółowa dokumentacja pozwalająca na identyfikację producenta towaru.

The Environmental Protection Agency (EPA, www.epa.gov) – agencja rządowa odpowiedzialna przede wszystkim za przestrzeganie wytycznych ochrony środowiska oraz ograniczeń zawartych w federalnych statusach dotyczących środowiska. Najważniejsze z nich to:

  • Clean Air Act – zbiór zapisów kontrolujących odpowiedzialność za zanieczyszczenia powietrza, zarówno ze źródeł stacjonarnych jak i mobilnych, pojazdów motorowych jak i instalacji produkcyjnych,
  • Federal Water Pollution Control Act (Clean Water Act) – zbiór zapisów regulujących odpowiedzialność za zanieczyszczenia wód na terytorium USA,
  • Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act – zapisy regulujące zasady składowania niebezpiecznych odpadów,
  • Resource Conservation and Recovery Act – reguluje powstawanie, magazynowanie, transport, utylizację i obchodzenie się z niebezpiecznymi odpadami.

The Federal Trade Commission (FTC, www.ftc.gov) – urząd stojący na straży federalnego prawa antymonopolowego oraz ochrony konsumentów. FTC bada poszlaki wskazujące na istnienie monopoli, włączając w to także ceny dumpingowe oraz praktyki uzgadniania cen z innymi producentami. Zadaniem FTC jest zapewnienie konkurencyjności i efektywności rynku USA.

 


[1] Zależnie od typu raportu, inwestycje powyżej $3 lub $30 milionów.
[2] Zależnie od typu i wartości inwestycji, wymagany jest jednorazowy raport przy założeniu/nabyciu firmy, raporty kwartalne, roczne, oraz pięcioletnie.Pliki do pobrania

The Consumer Product Safety Commission
pdf | 618.12 KB
Pobierz