Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOpcje Imigracyjne dla Inwestorów z Polski

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-15 15:57:30
usa, stany zjednoczone, imigracja, inwestorzy, polska

Doceniając wkład imigrantów w gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA (USCIS) wprowadził w ostatnich paru miesiącach parę ułatwień dla inwestorów zza granicy.

Aleksandra Michailov jest prawnikiem praktykującym prawo imigracyjne w kancelarii Capitol Immigration Law Group w Waszyngtonie (www.cilawgroup.com).

Doceniając wkład imigrantów w gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA (USCIS) wprowadził w ostatnich paru miesiącach parę ułatwień dla inwestorów zza granicy. Gościnność wobec imigrantów ze wszystkich stron świata to długoletnia tradycja tego kraju i obecnie Stany Zjednoczone oferują parę atrakcyjnych programów dla inwestorów w zależności od formy i wkładu inwestycji.

 

Zielona Karta dla Inwestorów (EB-5)

Dla osób, które zamierzają zainwestować w gospodarkę Stanów Zjednoczonych dostępna jest wiza imigracyjna („zielona karta”) typu EB-5. Inwestor może być obywatelem każdego kraju, również Polski.

Warunkiem ubiegania się o zielona karte typu EB-5 jest zainwestowanie przez inwestora-aplikanta $1,000,000 w dowolnym regionie USA lub $500,000 w regionie słabo rozwiniętym ekonomicznie. Inwestor musi udowodnić, że kapitał który zamierza zainwestować w USA został nabyty legalnie - zapora przed „brudnymi pieniędzmi”. Inwestycja- musi stworzyć 10 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty i stan taki musi się utrzymać przez 2 lata. Zatrudnionymi mogą być wyłącznie obywatele USA , posiadacze zielonej karty, lub inni kwalifikujący się imigranci. Jest możliwe zatrudnienie rodziny, jednak członków rodziny nie zalicza się do ilości stworzonych miejsc pracy. Jest to istotna informacja ponieważ niektórzy imigranci, zwykle przyjmują w pierwszej kolejności do pracy swoich najbliższych.

Kapitał można zainwestować w zupełnie nową firmę albo podwyższając kapitał już istniejącej firmy do poziomu 140 procent sprzed dofinansowania. Można też zainwestować w znajdującą się kłopotach firmę w celu ratowania miejsc pracy.

W ramach programu pilotażowego zaczęto tworzyć Regionalne Centra, pomagające w koordynowaniu zagranicznych inwestycji spełniających warunki programu EB-5. Głównym ich celem jest ułatwianie w bezpośrednim lub pośrednim tworzeniu nowych miejsc pracy. Centra mają prawo występować do USCIS o rozpatrywanie wniosków w trybie przyspieszonym. Obowiązkiem Regionalnych Centrów jest przedstawienie sposobu w jaki będą tworzone miejsca pracy a także udowodnienie, że będzie to miało miejsce.

 

Wiza Tymczasowa dla Inwestorów (E-2)

Wizy typu E zostały stworzone dla bardzo specyficznej grupy osób: handlowców i inwestorów. E2 – Treaty Investors Visa – to wiza dla obywateli krajów z którymi Stany Zjednoczone utrzymują ścisłe związki gospodarcze w tym Polski i którzy zamierzają zainwestować poważne sumy („substantial funds”) w amerykańską firmę, lub osoby przybywające do USA w celu stworzenia nowych możliwości inwestycyjnych. Inwestor może być osobą fizyczną lub posiadać osobowością prawną (korporacją), w imieniu której działa osoba fizyczna delegowana do wykonania działań związanych z inwestycją. Może to też być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która inwestuje w istniejącą firmę amerykańską, lub tworzy nowy podmiot gospodarczy pod warunkiem, że wiąże się to z poważną inwestycją z środków własnych.

Przedsiębiorstwo, w imieniu którego osoba stara się dla siebie o wizę E2 musi być zarejestrowane w tym samym kraju co ta osoba. Osoba oddelegowana przez istniejące przedsiębiorstwo do przeprowadzenia inwestycji lub do działalności w istniejącej firmie w USA (lub w nowo-stworzonej firmie w USA) musi pełnić funkcje kierownicze lub zarządcze w firmie-matce albo być właścicielem lub współwłaścicielem firmy w co najmniej 50 procentach. Inwestycja korporacji lub firmy-matki z kraju objętego umowami handlowymi z USA lub osoby fizycznej musi być „substantial” – to znaczy znacząca, spora. Najczęściej oznacza to inwestycje w wysokości co najmniej $100,000. Należy podkreślić, że inwestowanie w instrumenty takie jak depozyty bankowe, securities, papiery wartościowe bez wyraźnego przeznaczenia na inwestycje w USA nie są uważane za inwestycję.

 

Wiza dla Pracowników Oddelegowanych do Zagranicznego Oddziału Firmy (L-1)

Wiza L-1 przeznaczona jest dla pracowników międzynarodowych firm tymczasowo oddelegowanych do oddziału macierzystego bądź filii swojej firmy w USA. Może to być firma ze Stanów Zjednoczonych lub koncern zagraniczny. Do ubiegania się o wizę kwalifikują się osoby pełniące funkcje kierownicze lub osoby posiadające specjalistyczną wiedzę. Stanowisko zajmowane za granicą nie musi być zbieżne ze stanowiskiem w firmie w USA. Osoby te muszą udokumentować, że były zatrudnione w danej firmie poza USA w sposób nieprzerwany przez przynajmniej rok a praca ta miała miejsce w ciągu ostatnich trzech lat.

Wizy L-1 przeznaczone są również dla określonych pracowników zagranicznych korporacji, którzy podróżują do Stanów Zjednoczonych, aby założyć firmę, oddział firmy lub filię. W chwili składania petycji korporacja powinna udokumentować, iż zabezpieczyła odpowiednie pomieszczenia na działalność, i że w ciągu roku od zatwierdzenia petycji utworzy stanowisko menadżera bądź inne stanowisko kierownicze. W przypadku petycji na osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę, składający petycję powinien wykazać, że posiada środki na wynagrodzenie pracownika oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

Wiza L-1 pozwala na pobyt przez 5 a nawet 7 lat, jeśli osobą sponsorowaną jest pracownik na stanowisku kierowniczym albo jest to pozycja w zarządzie firmy. Co bardzo ważne, L-1 nie wymaga utrzymywania stałego zamieszkania poza USA jak w większości pozostałych wiz tymczasowych, ani nie wymaga wykazania mocnych związków z krajem pochodzenia, jak na przykład wiza turystyczna i pozwala na równoczesne staranie się o stały pobyt (zielona karta).

 

Porównanie

 

L-1

E-2

EB-5 – Centrum Regionalne

EB-5 -

Indywidualne

 

Rodzaj Pobytu

 

Wiza tymczasowa

Wiza tymczasowa

Zielona Karta

Zielona Karta

Okres Pobytu

 

5 lub 7 lat w zależności od stanowiska

5 lat odnawiana tak długo jak długo istnieje inwestycja

Stały

Stały

Wysokość Inwestycji

 

Nie ma minimalnego progu

Nie ma minimalnego progu, ale w praktyce powyżej $100,000.

$500,000 lub

$1,000,0000 w zależności od lokalizacji

$500,000 lub

$1,000,0000 w zależności od lokalizacji

Wymóg tworzenia nowych miejsc pracy

Może być niski

Może być niski

10 bezpośrednich lub pośrednich miejsc pracy

10 bezpośrednich miejsc pracy

Zatrudnienie inwestora

 

Manager lub posiadający specjalistyczną wiedzę

Manager

Partner w Centrum Regionalnym

Zarządzający Partner

Czas rozpatrzenia

 

1-3 miesięcy z możliwością przyspieszenia za dodatkową opłatą

1-3 miesięcy z możliwością przyspieszenia za dodatkową opłatą

 

Około 1 roku

Około 1 roku

Prawo do pracy

 

Pracownik i współmałżonek

Pracownik i współmałżonek

 

Pracownik, współmałżonek i dzieci

Pracownik, współmałżonek i dzieci

Konieczność istnienia firmy poza USA

 

Tak

Nie

Nie

Nie

Nabycie istniejącego biznesu w USA

 

OK

OK

Nie

Tak, ale musi stworzyć 10 miejsc pracy

Wymagane wcześniejsze zatrudnienie

Tak, rok z firmie matce

Nie

Nie

Nie

Położenie geograficzne w USA

 

Dowolne

Dowolne

Region gdzie jest słaby rozwój ekonomiczny ($500,000) lub dowolny przy inwestycji $1,000,000

Region gdzie jest słaby rozwój ekonomiczny ($500,000) lub dowolny przy inwestycji $1,000,000

 

Autor: Aleksandra Michailov | Immigration Attorney, Capitol Immigration Law Group PLLC | 1725 I Street NW, Suite 300, Washington, DC 20006
TEL: 202.640.4389 | FAX: 202.280.1346
aleksandra.michailov@cilawgroup.com | www.cilawgroup.com | weekly immigration newsletter