Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Przywóz pojazdów i urządzeń spalinowych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz do USA pojazdów mechanicznych i silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych jest dopuszczalny jedynie w przypadku posiadania deklaracji potwierdzającej zgodność towarów ze standardami Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz pestycydów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Podmioty zajmujące się produkcją pestycydów i urządzeń do kontroli szkodników, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorstwa krajowe lub zagraniczne, muszą być zarejestrowane w Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz organizmów zmodyfikowanych genetycznie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Stany Zjednoczone są sygnatariuszem Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, przy czym także państwa nie będące jego stronami mogą podejmować określone środki związane z importem, wprowadzeniem na rynek i stosowaniem GMO. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz odpadów niebezpiecznych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz substancji niebezpiecznych nie wymaga żadnych specjalnych pozwoleń ani licencji. Po wprowadzeniu takich odpadów do USA importerzy muszą przesłać odpowiedni manifest do właściwych organów. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz leków [Dostępne dla zweryfikowanych]

Organem właściwym do spraw leków, leków weterynaryjnych i premiksów leczniczych pasz zwierzęcych jest Agencja Żywności i Leków (FDA). Podmioty zajmujące się wytwarzaniem leków podlegają rejestracji w FDA. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz dzikich zwierząt [Dostępne dla zweryfikowanych]

Gatunki dzikich zwierząt są objęte różnymi przepisami federalnymi. Importerzy muszą uzyskać pozwolenie na przywóz od amerykańskiej Służby Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych (FWS), podlegającej pod Departament Spraw Wewnętrznych, a także złożyć u urzędnika FWS deklarację dotyczącą dzikich zwierząt i ryb. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz diamentów i minerałów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Stany Zjednoczone realizują wymogi procesu Kimberley na podstawie Ustawy o handlu czystymi diamentami z 2003 r. i dekretu nr 13312. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz broni palnej i materiałów wybuchowych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przedsiębiorstwa zamierzające produkować, importować lub handlować bronią palną w USA, zgodnie z Ustawą o kontroli broni palnej, muszą posiadać licencję. Importerzy broni palnej, amunicji i określonych rodzajów sprzętu wojskowego muszą być zarejestrowani zgodnie z Ustawą o kontroli eksportu broni. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz alkoholu [Dostępne dla zweryfikowanych]

Alkohol i napoje alkoholowe mogą być przywożone do USA w celu odsprzedaży po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia z Biura Podatków i Handlu Alkoholem i Tytoniem (TTB). Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz zwierząt i określonych produktów pochodzenia zwierzęcego do USA wymaga zezwolenia na przywóz wydanego przez Inspekcję Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHIS), a transport powinien być opatrzony świadectwem przywozowym. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Procedury importowe [Dostępne dla zweryfikowanych]

Zasadniczo wszystkie dokumenty przywozowe w USA powinny być sporządzone w języku angielskim lub, jeśli nie jest to możliwe, należy do nich dołączyć tłumaczenie na ten język. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Preferencyjne traktowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Stany Zjednoczone zawarły wielostronne umowy o wolnym handlu (ang. free trade agreement, FTA) z Kanadą i Meksykiem (NAFTA). Są też stroną Umowy o Strefie Wolnego Handlu Ameryki Środkowej (CAFTA-DR), do której należą również Kostaryka, Dominikana, Salwador, Gwatemala, Honduras i Nikaragua. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Opłaty celne [Dostępne dla zweryfikowanych]

W USA, poza cłami, podatkami i innymi opłatami (np. opłatą za obsługę towaru i za jego przechowanie w porcie), za usługi celne pobierane są dodatkowe opłaty, zależne od środka transportu. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Ograniczenia w imporcie towarów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) odpowiada między innymi za zapobieganie wprowadzania towarów niebezpiecznych na terytorium USA. Mogą to być produkty, które stwarzają ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa ludności, środowiska lub interesów narodowych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Normy i standardy [Dostępne dla zweryfikowanych]

Amerykańska Komisja Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem krajowych standardów dotyczących produktów konsumenckich. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Magazynowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Towary wprowadzane na terytorium USA mogą być umieszczane pod nadzorem celnym w magazynie, w którym mogą pozostać do pięciu lat od daty przywozu. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Kontrola eksportowa [Dostępne dla zweryfikowanych]

Oprócz przepisów obowiązujących w kraju przywozu, międzynarodowy przepływ towarów i usług może wiązać się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportowej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Inicjatywa 10+2 [Dostępne dla zweryfikowanych]

26 stycznia 2009 r. wdrożono inicjatywę 10+2 dotyczącą rejestracji importerów do celów bezpieczeństwa i dodatkowych wymogów obowiązujących przewoźników. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Incoterms [Dostępne dla zweryfikowanych]

Incoterms Dodał : Krzysztof Kuciński | 01.03.2015 USA, premium

zdjęcie domyślne

Zgłoszenia i manifesty importowe [Dostępne dla zweryfikowanych]

Po 11 września 2001 r. USA wprowadziło szereg środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed atakami terrorystycznymi. Środki te mają również wpływ na transport i kontrolę towarów w dużych europejskich portach morskich. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 USA, premium